Wizerunek przedszkola i żłobka

Każdy pracodawca zdaje sobie sprawę z tego jak ważne jest zbudowanie pozytywnego wizerunku swojej firmy wśród aktualnych klientów oraz potencjalnych odbiorców. Działań mających na celu poprawę wizerunku przedsiębiorstwa jest wiele rodzajów, mogą to być działania o małej skali jak np. wykonanie usługi pro bono dla organizacji pożytku społecznego a z drugiej strony mogą to być duże kampanie wizerunkowe realizowane przez specjalistów z zakresu PR. A więc teraz pytanie, gdzie w tym całym zagadnieniu jest wspomniane w temacie artykułu Pierwsza Pomoc?

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy w przedszkolu i żłobku

Jest potrzebna każdemu, niezależnie od zajmowanego stanowiska, posiadanego wykształcenia bądź też statusu społecznego. Powinniśmy być zawsze gotowi do niesienia pomocy drugiej osobie i w pełni świadomie oraz zdecydowanie stawać w obronie zdrowia i życia innego człowieka. Nie podlega dyskusji fakt, iż działania ratujące zdrowie i życie zawsze będą mieć pozytywny odbiór w oczach społeczeństwa.

Dla przykładu wystarczy spojrzeć na rankingi zaufania społecznego, zawsze na czele takich rankingów najczęściej stoją Strażacy (ludzie działający w bezpośredniej strefie zagrożenia) a tuż za nimi plasują się ludzie działający w branży medycznej (Lekarze, Pielęgniarki, Ratownicy Medyczni, Farmaceuci). Spowodowane jest to tym, że podświadomie będziemy ufali ludziom którzy posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające w razie wystąpienia stanu zagrożenia stanąć w naszej obronie.

Wybór placówki

Popatrzmy z perspektywy konsumenta (dla przykładu zbudujmy profil odbiorcy: Kobieta, 28 lat, matka trzyletniego dziecka, przygotowywująca się do powrotu na rynek pracy).

W momencie powrotu do pracy po okresie wychowywania dziecka pierwszym działaniem, które wykona nasz przykładowy odbiorca będzie poszukiwania miejsca w którym będzie mogła bezpiecznie pozostawić dziecko do opieki. Na wybór tego wpłynie wiele czynników, od poleceń znajomych, poprzez lokalizację i standard takiego przedszkola/żłobka. Po wstępnym rozpoznaniu na pewno przejdzie do zapoznania i porównania komentarzy poszczególnych ośrodków (chociaż patrząc na aktualny rynek to już się wydaje mało miarodajne) oraz wykorzysta Social Media do tego aby podejrzeć jak wygląda codzienne życie danej placówki.

I tutaj właśnie jest kluczowy moment – musimy sobie odpowiedzieć na co na pewno konsument zwróci uwagę:

– ilość postów oraz ich jakość

– formę publikowanych postów

– zdjęcia na których będzie mogła zobaczyć i wyobrazić sobie potencjalny dzień z życia przedszkola.

Decyzja o wyborze usługodawcy jest często uzależniona od pierwszego wrażenia które stworzymy. Zajmując się Social Media jesteśmy nastawieni na to że mamy dosłownie tylko kilka minut na to aby przekonać potencjalnego klienta do wykonania pożądanego przez nas działania – w tym wypadku zdecydowaniu się na oddanie pod opiekę swojej pociechy.

A teraz odpowiedzmy sobie sami, czyż nie wpłynęłoby pozytywnie na odbiór ze strony konsumenta fakt że:

– Na zdjęciach zobaczyłaby pracowników danej placówki w trakcie ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy (ćwiczenia z Resuscytacji krążeniowo oddechowej)

– W tle na ścianach widziałaby przejrzystą instrukcję, jak postępować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia

– Niektóre zdjęcia pokazują spotkanie podopiecznych ze Strażakiem, Ratownikiem Medycznym oraz dzieci które już w wieku 3 lat zaczynają uciskać klatkę piersiową

– Otworzyła by jeden z postów który kierowałby ją do artykułu opisującego jak udziela się pomocy dzieciom w przypadku zadławienia

Oczywiście na decyzję ostateczną wpłynie jeszcze szereg czynników, jednakże już podświadomie odbiorca będzie traktował jako miejsce bezpieczne dla podopiecznych omawianą placówkę.

Czy tylko potencjalny klient?

Właśnie nie, w momencie udostępniania treści o tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa aktywujemy też naszych aktualnych klientów i trafiamy bezpośrednio do nich. Każdemu rodzicowi zależy na tym aby jego dziecko było bezpieczne oraz aby znajdowało się pod opieką ludzi którzy mają wiedze i umiejętności aby te bezpieczeństwo mu zapewnić. Ale z drugiej strony, chodzi też o kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, a jedną z takich postaw jest właśnie niesienie pomocy drugiej osobie.

Jakimi sposobami można osiągnąć skuteczne działania wizerunkowe z zakresu pierwszej pomocy

Sposobów jest kilka, postaram się je pokrótce opisać:

  1. Dbanie o nabywanie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród opiekunów dzieci oraz ich dokumentowanie
  2. Tworzenie absorbujących treści w postaci artykułów blogowych bądź też instrukcji które mogą zostać opublikowane na różnych kanałach (strona, social media)
  3. Tworzenie prostych, lecz skutecznych w odbiorze infografik i instrukcji oraz umieszczanie ich w miejscach widocznych dla rodziców
  4. Organizacja spotkań z przedstawicielami służb ratowniczych oraz szkolenia z podstaw udzielania pierwszej pomocy dla podopiecznych w ramach

Oczywiście aby działania były skuteczne w pełni należy je wcześniej dobrze zaplanować a skuteczność można osiągnąć dzięki:

  1. Przygotowaniu angażujących i ciekawych treści dla określonej grupy docelowej
  2. Zaplanowanie harmonogramu publikacji zdjęć, grafik oraz artykułów (nie publikowanie wszystkiego na raz)
  3. W przypadku chęci zainteresowania potencjalnych klientów zachęcam do rozważenia uruchomienia kampanii marketingowej skierowanej regionalnie do rodziców. Kwestia wyboru grupy docelowej to już temat na oddzielny artykuł.
  4. Po opublikowaniu treści w Social Media po jakimś czasie warto jest przeprowadzić retargeting (za pośrednictwem reklam na facebooka)

 

Ostatnim etapem jest zawsze wyciąganie wniosków i ocena na ile działania promocyjne okazały się skuteczne w postaci zwiększonej ilości zgłoszeń do placówki oraz zaangażowania i odbioru tych działań wśród rodziców.

A na koniec

Szkolenie z pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci jest obowiązkowe, każdy pracownik przedszkola czy żłobka obowiązkowo musi przejść takie przeszkolenie przynajmniej raz na dwa lata. Dlaczego by nie wykorzystać tego obowiązku do tego aby dodatkowo poprawiać wizerunek swojej placówki oraz zwiększać świadomość społeczną z zakresu konieczności udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego, odpowiemy chętnie na wszystkie pytania.