Pracownik wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w firmie

Obowiązek wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy jest znany każdemu kto kiedykolwiek miał do czynienia z instrukcjami znajdującymi się w zakładach pracy. Jednakże w jakiej formie taka wiedza powinna być nabywana i kto powinien organizować takie szkolenia? Odpowiedź jest jedna – pracodawca. Ale w jakim zakresie pracodawca powinien zapewnić przeszkolenie tego jednego pracownika bądź też pracowników?

Wyznaczenie osoby do udzielania pierwszej pomocy,

Wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy jest uznaniową decyzją pracodawcy, stanowiącą przejaw realizacji przysługujących mu uprawnień kierowniczych. Swoją decyzję pracodawca opiera na samodzielnej ocenie przydatności danego pracownika do udzielania pierwszej pomocy. Po wytypowaniu odpowiedniej liczby osób pracodawca powinien poinformować je o swoim zamiarze. Istnieje bowiem możliwość, że wytypowany pracownik nie będzie miał predyspozycji do podjęcia odpowiednich działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wyznaczenie pracownika nie wymaga stosowania porozumienia czy wypowiedzenia zmieniającego. Wystarczy zarządzenie pracodawcy.

Pracodawca powinien również poinformować osoby zatrudnione w danym przedsiębiorstwie o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Taka informacja musi obejmować imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej. Warto, żeby kartka z danymi takiej osoby była wywieszona w widocznym miejscu w przedszkolu.Wyznaczenie tylko jednego pracownika może okazać się niewystarczające np. w sytuacji jego nieobecności z powodu choroby. Powinno się zatem wyznaczyć co najmniej dwie osoby, np. jedną wśród kadry kierowniczej i jedną wśród pracowników. Warto, aby grafiki ich dyżurów się ze sobą nie pokrywały właśnie po to, aby zawsze w zakładzie pracy była obecna jedna z nich.

Proces szkolenia pracownika z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

Pracownik nim zostanie wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy powinien uzyskać imienne zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia/kursu o ww. tematyce. Nie wskazane jest aby pracownik przechodził kurs w formie e-learningowej, gdyż nie będzie miał możliwości nabyć umiejętności praktycznych które może nabyć w trakcie szkoleń z pierwszej pomocy. Tematyka takiego kursu nie jest usankcjonowana prawnie. Chociaż podczas wyboru kursu pierwszej pomocy należy zwrócić na kilka bardzo istotnych aspektów tj:

  • Czy w trakcie zajęć będą wykorzystywane Fantomy do nauki resuscytacji;
  • Czy w trakcie zajęć będzie możliwość korzystania z AED szkoleniowego;
  • Czy w trakcie zajęć będzie możliwość  wykonywania ćwiczeń praktycznych z zakresu stabilizacji złamań i opatrywania ran

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione pracodawca może skierować danego pracownika bądź polecić udanie się na takie szkolenie.

Szkolenie z pierwszej pomocy jako forma zgrywania zespołu,

Zajęcia z pierwszej pomocy organizowane przez przedsiębiorstwa szkoleniowe z reguły mają ustalony z góry przebieg i tematykę. Dobrą praktyką pracodawcy może być zwrócenie się do danej firmy z prośbą o dostosowanie czasu trwania zajęć oraz tematyki poruszanej na szkoleniu do tej która jest najbardziej zbliżona do warunków panujących w przedsiębiorstwie.Odpowiednie dostosowanie tematyki szkolenia oraz poinformowanie i zmotywowanie zespołu do uczestnictwa w zajęciach, umożliwi kierownikowi lepsze zgranie swoich podwładnych poprzez budowanie atmosfery bezpieczeństwa w danym zespole.

Kształtowanie pozytywnych postaw u pracowników,

Jednym z plusów organizacji zajęć z zakresu pierwszej pomocy dla pracodawcy, jest możliwość obserwacji poszczególnych pracowników w trakcie symulowanych scenariuszy w trakcie udzielania pomocy kolegom. Taka obserwacja może skutkować wyborem naturalnego lidera w danym zespole bądź ocenie na ile każdy z pracowników jest odporny na stres. Aby to jednak było możliwe, pracodawca musi zaciekawić pracowników oferowanym kursem tak aby już od samego początku zajęć byli zmotywowani do działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kary za nie zastosowanie się do przepisów,

Pracodawca podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) między innymi w zakresie apteczek pierwszej pomocy. W przypadku wykazania jej braku w trakcie przeprowadzanej kontroli inspektor nakaże uzupełnienie. Niewykluczona jest w takim przypadku również kara grzywny, wynosząca od 1000 do 30 000 zł.

Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi zarówno pracodawca, jak i kierownik (art. 283 § 1 Kodeksu pracy). Zgodnie zaś z Kodeksem karnym, gdy nie udzieli on pomocy człowiekowi będącemu w sytuacji związanej z bezpośrednim zagrożeniem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (jeżeli sam w tym przypadku nie narazi się na podobne ryzyko), podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat (art. 162 Kodeksu karnego).

 

A na koniec litera prawa:

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

W § 3 tego artykułu zapisano, że:
liczba tych pracowników (wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy) oraz wyszkolenie tych wyznaczonych osób powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

Wyznaczenie takich osób powinno być skonsultowane z pracownikami zgodnie z art. 23711a § 1 pkt 3 Kodeksu pracy.

RKO – Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa, co to dokładnie oznacza?

RKO – Resuscytacja krążeniowo oddechowa RKO 30:2 zapewne już nie raz słyszałeś ten skrót, zapewne też nazwa resuscytacja krążeniowo oddechowa nie jest Ci obca, znajomość tych dwóch fraz jest związana z ciągle rosnącą popularyzacją zagadnień związanych z udzielaniem...

Udzielanie pierwszej pomocy a prawo

Udzielanie pierwszej pomocy a prawo - Prawo w kontekście udzielania pierwszej pomocy nakłada na nas obowiązek udzielania pierwszej pomocy ale nie pozostawia nas z tym obowiązkiem samych sobie, dostajemy dodatkowo ochronę w czasie udzielania pierwszej pomocy taką samą...

Pierwsza pomoc przedmedyczna – Definicja

Pierwsza pomoc przedmedyczna - Definicja Pierwsza Pomoc przedmedyczna, co to jest?? Na początku zacznijmy od odpowiedzi na to jedno bardzo ważne pytanie, czym tak w ogóle jest udzielanie pierwszej pomocy? Czy istnieje jakaś ujednolicona definicja którą można by...

Wizerunek przedszkola i żłobka a szkolenia z pierwszej pomocy

Wizerunek przedszkola i żłobka Każdy pracodawca zdaje sobie sprawę z tego jak ważne jest zbudowanie pozytywnego wizerunku swojej firmy wśród aktualnych klientów oraz potencjalnych odbiorców. Działań mających na celu poprawę wizerunku przedsiębiorstwa jest wiele...

Szkolenie z pierwszej pomocy dla opiekunów przedszkoli i żłobków

Szkolenie z pierwszej pomocy dla opiekunów w przedszkolach i żłobkach Jeszcze kilka lat temu małą uwagę zwracaliśmy na fakt posiadania podstawowych – a często niezbędnych – umiejętności pozwalających na uratowanie ludzkiego życia. Obecnie obowiązek organizacji szkoleń...

Kto może prowadzić zajęcia z pierwszej pomocy

Kto może prowadzić zajęcia z pierwszej pomocy   Osoby mogące prowadzić zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dokładnie określa ustawa z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Cytując za ustawą: Art. 8. 2. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej...

Apteczka zgodna z normą DIN 13164

Apteczka zgodna z normą DIN 13164 Apteczka zgodna z normą DIN 13164 pierwszej pomocy spełniające wymagania Unii Europejskiej. Skład apteczek w myśl tej normy obejmuje wysokiej jakości produkty służące do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prawidłowe...

Apteczka w formie breloczka

Apteczka w formie breloczka Rozmiar apteczki: 125 x 100 x 10 mm pozwala na to aby mieć ją w każdej sytuacji w której się znajdujemy. Los niestety bywa zaskakujący więc nigdy nie wiemy kiedy taka mini apteczka w formie breloczka może się nam przydać aby podjąć...