kurs pierwszej pomocy dla dzieci

kurs pierwszej pomocy dla dzieci

Organizujemy szereg warsztatów, pokazów i kursów dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W zależności od potrzeby zajęcia prowadzą ratownicy medyczni, strażacy, policjanci. Zapewniamy dużo atrakcji, tak aby nauka zasad udzielania pierwszej pomocy i odpowiednich reakcji na niebezpieczeństwo przemijała pod znakiem zabawy.

Organizujemy też dla szkół specjalne wykłady na temat profilaktyki alkoholowej oraz narkotyków.

Kursy pierwszej pomocy dla dzieci obejmują takie zagadnienia jak :

  • Wzywanie osoby dorosłej do pomocy,
  • Wykonywanie połączeń na numery alarmowe i wzywanie pomocy,
  • Udzielanie pierwszej pomocy w zagrożeniach,
  • Zachowywanie bezpieczeństwa własnego,
  • Unikanie zagrożeń w czasie zabawy.

kontakt