kurs pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci

kurs pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci

Małe dzieci powierzone pod opiekę przez rodziców danej placówce opiekuńczej (przedszkole bądź żłobek) wymagają szczególnej uwagi. Zadaniem opiekunów dzieci jest nie tylko sprawowanie nadzoru nad ich wstępnym etapem wychowania, zapewnienia rozrywki w czasie pobytu w placówce czy też rozwijania u podopiecznych umiejętności społecznych, ale najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa.
Małe dzieci nie powiedzą nam że coś je boli, nie powiedzą nam że mają gorączkę bądź duszności, małe dziecko zareaguje płaczem – dlatego też niezmiernie ważne jest aby opiekun sprawujący opiekę nad dzieckiem miał wiedzę jak może mu pomóc. Szkolenia z pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu najczęstszych zagrożeń zdrowotnych występujących u dzieci oraz umiejętności praktycznych w zakresie postępowania w stanach zagrożenia życia oraz ran i urazów.

Kurs pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci nie ogranicza się tylko do zagrożeń zdrowotnych. Szczególną uwagę przykładamy do zasad wzywania pogotowia ratunkowego i przygotowania się na jego przyjazd oraz do zasad postępowania na wypadek pożaru bądź innego miejscowego zagrożenia które może mieć miejsce w placówce opiekuńczej.

Dążymy do tego aby szkolenie odbywało się bezpośrednio w przedszkolu i żłobku, tak aby pracownicy mieli możliwość ćwiczeń praktycznych w miejscu w którym muszą być przygotowani do niesienia pomocy podopiecznym. Dodatkowo przy każdym szkoleniu instruktor podejmie próbę analizy potencjalnych zagrożeń oraz określi jaki jest uśredniony czas przyjazdu pogotowia na miejsce wezwania od najbliższej stacji pogotowia ratunkowego bądź szpitala.

W trakcie kursu pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci dokonamy przeglądu apteczki pierwszej pomocy tak aby ćwiczenia praktyczne odbywały się w oparciu o środki opatrunkowe dostępne bezpośrednio na miejscu oraz dokonamy rekomendacji o co może być taka apteczka uzupełniona.

tematyka szkolenia dla przedszkoli i żłobków

W trakcie szkolenia będziemy skupiali się na teoretycznym omówieniu zasad udzielania pierwszej pomocy niemowlętom i dzieciom oraz przećwiczymy w praktyce następujące stany zagrożenia:

 • Brak oddechu i zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej
 • Bezdech
 • Ciało obce w drogach oddechowych
 • Drgawki
 • Duszność
 • Gorączka
 • Oparzenia termiczne
 • Uraz głowy lub kręgosłupa
 • Utrata przytomności
 • Zranienia i krwotoki
Dodatkowo przećwiczymy

Przećwiczymy:

 • Wzywanie pogotowia ratunkowego, rozmowa z dyspozytorem
 • Przygotowania się na przyjazd zespołu pogotowia ratunkowego
 • Opracujemy domową instrukcję udzielania pierwszej pomocy
 • Wspólne doposażymy domową apteczkę pierwszej pomocy
czas, miejsce, godziny szkolenia

Kurs pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci trwa minimum 4 godzin, czas jest ustalany indywidualnie tzn. jak zaczniemy to skończymy dopiero w momencie gdy wszystkie zagadnienia zostaną przećwiczone. Rekomendujemy aby szkolenie odbywało się w placówce w której opiekunowie są zatrudnieni. Jeżeli chodzi o kwestię godzin rozpoczęcia szkolenia to dostosowujemy się do godzin pracy danego przedszkola bądź żłobka, zajęcia mogą odbywać się w godzinach wieczornych np. po godzinie 16.00

koszt kursu pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci

 

Cena jest uzależniona od ilości osób biorących udział w zajęciach. Zaczyna się od 400zł, Cena końcowa jest ustalana indywidualnie.

Aby zamówić ww. szkolenie prosimy o kontakt drogą mailową bądź telefoniczną

kontakt