Szkolenie z pierwszej pomocy dla kierowców i osk

Kursy pierwszej pomocy dla kierowców

Jesteś zawodowym kierowcą?
Spędzasz dużo czasu za kierownicą?
Kilkugodzinne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy na drodze umożliwi Ci jako kierowcy zapoznanie z się z zasadami bezpiecznego reagowania na najczęściej występujące zagrożenia na drodze. Dzięki uczestnictwu w zajęciach dla kierowców nabędziesz wiedzę z zakresu:

 • przepisy prawne regulujące kwestie udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa drogowego
 • rozpoznawanie rodzaju wypadku i potencjalnych obrażeń poszkodowanych, zabezpieczanie miejsca wypadku, oznakowanie miejsca wypadku,
 • Zagrożenia związane z: pożar samochodu, ogień w komorze silnika, zagrożenia związane z energią elektryczną, poduszki powietrzne, instalacje gazowe, hybrydy, rozcinanie pasów bezpieczeństwa, środki gaśnicze, tłuczenie szyb, ewakuacja
 • wzywanie służb ratowniczych,
 • współpraca ze służbami ratowniczymi,
 • postępowanie ze świadkami,
 • apteczki samochodowe,
 • foteliki dziecięce i postępowanie z dziećmi,
 • ewakuacja poszkodowanych z samochodu oraz strefy zagrożenia,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
 • urazy i obrażenia w wypadkach,
 • udzielanie pomocy motocyklistom.
kurs pierwszej pomocy dla ośrodków kształcenia kierowców

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców wprowadziło ważną zmianę dotyczącą przeprowadzania szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Wcześniej 4-godzinne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy musiało być przeprowadzone przed rozpoczęciem zajęć praktycznych (jazd). Nowelizacja przepisów pozwala, aby szkolenie zostało przeprowadzone w dowolnym momencie kursu – również po rozpoczęciu lub nawet już po zakończeniu szkolenia praktycznego.

W praktyce oznacza to, że osoby przygotowujące się do egzaminu samodzielnie (eksternistycznie), bez uczestniczenia w wykładach zorganizowanych przez OSK, mogą rozpocząć jazdy od razu po zaliczeniu egzaminu teoretycznego w WORD. Osoby, które uczęszczają na wykłady w OSK, mogą rozpocząć jazdy po zakończeniu 26-godzinnego szkolenia teoretycznego.

Przypominamy, że 4-godzinne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych jest obowiązkowe dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy kat. A1, A2, A, B1, B, T lub pozwolenia. Szkolenie nie jest więc wymagane na kursach nauki jazdy kat. AM, C1, C, D1, D, B+E, C+E, D+E.

cena szkolenia z pierwszej pomocy dla kierowców

Cena kursu pierwszej pomocy dla kierowców rozpoczyna się od 300zł. Cena ostateczna jest uzależniona od ilości kursantów oraz czasu trwania szkolenia.

kontakt