pierwsza pomoc przedmedyczna

czym jest pierwsza pomoc przedmedyczna
Jest to zespół czynności które są:

  • wykonywane bezpośrednio po rozpoznaniu zagrożenia dla życia i zdrowia
  • wykonywane bezpośrednio przez świadków zdarzenia
  • wykonywane bezpośrednio na miejscu zdarzenia
  • wykonywane do momentu przekazania poszkodowanego wykwalifikowanym służbom
pierwsza pomoc przedmedyczna - jaki jest jej cel?
Udzielanie pierwszej pomocy ma na celu

  • zapewnienie bezpieczeństwa osobie poszkodowanej
  • poinformowanie służb ratowniczych o zaistniałej sytuacji
  • opieka nad osobą poszkodowaną do momentu przyjazdu służb ratowniczych
Jakie czynności należy wykonać w czasie udzielania pierwszej pomocy
Nie da się jednoznacznie określić jakie czynności trzeba wykonywać w trakcie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nagłe zagrożenia dla zdrowia i życia jak sama nazwa wskazuje występują, nagle i niespodziewanie. To od nas, od naszego doświadczenia i naszych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uzależnione jest na ile te działania będa skuteczne. Jednakże, jest pewna prawda którą zawsze staramy się przekazywać naszym kursantom:

„NAJLEPSZYM SPOSOBEM NA UDZIELENIE PIERWSZEJ POMOCY JEST… WEZWANIE POMOCY!”

Ktoś mądry =)

Wydawać się może że to nie wiele, ale jednak, w momencie wystąpienia nagłego zagrożenia dla zdrowia i życia poszkodowanego szanse na pełny powrót do zdrowia są nikłe jeżeli takiej osobie nie zostanie udzielona fachowa pomoc medyczna. Wezwanie pogotowia ratunkowego do zagrożeń zdrowotnych jest najważniejszym etapem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czas od momentu wezwania pogotowia do jego przyjazdu
Nie da się jednoznacznie określić po jakim czasie pogotowie przyjedzie na miejsce zdarzenia. Jest to uzależnione od wielu czynników, takich jak:

  • ilość dostępnych zespołów pogotowia w danym rejonie
  • pilność wyjazdu
  • godziny oraz przepustowości na drogach

Ten czas pomiędzy wezwaniem pogotowia a dojazdem na miejsce zdarzenia, jest decydujący. Im dłużej on będzie trwał tym mniejsze są szanse na pełny powrót do zdrowia poszkodowanego. Od nas w tym czasie zależy czy nasze działania zwiększą szanse na przeżycie. Z reguły nie da się pogorszyć sytuacji – najgorszym co może spotkać poszkodowanego to jest brak działania z naszej strony. Dlatego należy być zawsze przygotowanym do tego aby udzielić drugiemu człowiekowi właśnie tej pierwszej pomocy przedmedycznej.

kontakt