Szkolenie z pierwszej pomocy dla opiekunów w przedszkolach i żłobkach

 

Jeszcze kilka lat temu małą uwagę zwracaliśmy na fakt posiadania podstawowych – a często niezbędnych – umiejętności pozwalających na uratowanie ludzkiego życia. Obecnie obowiązek organizacji szkoleń dla nauczycieli i pozostałych pracowników spoczywa na dyrektorach danej placówki. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż w sytuacji zagrożenia, a te mogą zdarzyć się w każdym momencie, każda chwila jest na wagę złota.

 

 

Zgodnie z wymogami prawnymi Opiekun dzieci zobowiązany jest do odbycia co dwa lata szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy!!

 

 

 

Na kim spoczywa obowiązek prawny przeszkolenia nauczycieli oraz pozostałych pracowników danej placówki?

 

Dyrektor placówki jest odpowiedzialny za przeszkolenie swoich pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej podopiecznym. Jego obowiązkiem jest zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków przebywania w szkole, przedszkolu czy żłobku, a także w zajęciach które odbywają się poza nimi, gdzie organizatorem jest dana placówka.

 

Przełożony nie jest jednak w stanie sprawować opieki nad wszystkimi podopiecznymi jednocześnie, dlatego dużą rolę odgrywać będą osoby sprawujące opiekę nad dziećmi. To właśnie w ich obowiązku jest zapewnienie pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu służb wykwalifikowanych.

 

Dyrektor placówki może skierować opiekuna na kurs udzielania pierwszej pomocy, zajęcia takie są organizowane są z reguły w systemie otwartym tzn wystarczy zapis na szkolenie oraz wstawienie się w określonym przez organizatora kursu w danym miejscu i czasie.

 

Lepszym rozwiązaniem jest zorganizowanie zajęć z pierwszej pomocy w zarządzanej przez danego dyrektora placówce, plusy płynące z takiego rozwiązania:

 

 • Instruktor pierwszej pomocy może dokonać przeglądu środków opatrunkowych znajdujących się na wyposażeniu placówki;
 • Możliwa jest ocena potencjalnych zagrożeń które mogą wystąpić na terenie danej placówki zarówno dla podopiecznych bądź też opiekunów;
 • Ćwiczenia praktyczne które odbywają się w trakcie zajęć z pierwszej pomocy odbywają się w miejscu pracy – jest to niezwykle istotne gdyż pracownicy którzy ćwiczą zapoznają się ze specyfiką udzielania pierwszej pomocy w już znanym przez siebie środowisku pracy;
 • Zajęcia w takim wariancie odbywają się w zamkniętym gronie, pracownicy współpracują ze sobą co poprawia zgranie podległego zespołu;
 • Instruktor dokona analizy lokalizacji danej placówki, oceni hipotetyczny czas przyjazdu pogotowia oraz zarekomenduje sposób w jaki powinno się przygotować na przyjazd służb medycznych;
 • Godziny takiego szkolenia można dostosować do swoich własnych oczekiwać.

 

Jaki jest koszt organizacji szkolenia z pierwszej pomocy w przedszkolu bądź żłobku ??

 

Koszt kursu pierwszej pomocy jest uzależniony od liczby uczestników. Na podstawie informacji o liczbie kursantów jest dobierana ilość instruktorów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć. Należy założyć że w przypadku przedszkoli i żłobków na jednego instruktora powinno przypadać maksymalnie 5 uczestników szkolenia. Cena szkolenia jest zawsze ustalana indywidualnie.

 

 

Szkolenie z pierwszej pomocy obejmuje:

 

 1. Uczestnictwo w kursie pierwszej pomocy zgodnie z poniżej umieszczonym programem (czas trwania zajęć minimum 5 godzin),
 2. Nieograniczony dostęp do materiałów opatrunkowych podczas ćwiczeń,
 3. Broszurę informacyjną dotyczącą postępowania w najczęstszych stanach zagrożenia życia i zdrowia, wiedza w pigułce,
 4. Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy,
 5. Kartę ICE
 6. Możliwość otrzymania kuponu rabatowego na kolejne szkolenie z pierwszej pomocy organizowane przez ICEC Group w formie otwartej (-20%).
 7. Mini apteczkę w formie breloczka (zawartość to rękawiczki nitrylowe, maseczka do resuscytacji, gaziki do odkażania,

 

Apteczka saszetka

 

Forma prowadzonego szkolenia pierwszej pomocy jest otwarta, tzn instruktorzy dostosowują ćwiczenia praktyczne do środowiska w którym obracają się na co dzień słuchacze (środowisko pracy, otoczenie). Kurs podstawowy pierwszej pomocy jest nastawiony na maksymalną praktykę – każdy słuchacz będzie ćwiczył na ogólnodostępnych środkach opatrunkowych, takich jakie sam może zakupić dla siebie za niewielką cenę, dokonamy też rekomendacji w co należy uzupełnić swoją domową apteczkę tak aby móc sobie poradzić w sytuacjach nagłych. Jedynym sprzętem profesjonalnym na zajęciach będą fantomy oraz pozoracja ran i obrażeń, reszta jest możliwa do zakupu w każdej aptece za niewielką opłatą 😉

 

Dodatkowe korzyści płynące z wyboru ICEC Group w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy

 

 • Na specjalne życzenie klienta jesteśmy w stanie wykonać infografiki z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania zasad bezpieczeństwa w danej placówce ( takie materiały zostaną zauważone przez rodziców oraz opiekunów pociech pozostawionych pod opiekę )
 • Zajęcia mogą zostać uwiecznione na zdjęciach które dalej mogą być wykorzystywane przez placówkę do celów marketingowych
 • Wspieramy placówki w zakresie tworzenia materiałów promocyjnych umieszczanych na stronach internetowych bądź Facebooku
 • Planujemy kampanie marketingowe oraz dostarczamy treści gotowe do publikacji