Szkolenie z pierwszej pomocy dla opiekunów w przedszkolach i żłobkach

Jeszcze kilka lat temu małą uwagę zwracaliśmy na fakt posiadania podstawowych – a często niezbędnych – umiejętności pozwalających na uratowanie ludzkiego życia. Obecnie obowiązek organizacji szkoleń dla nauczycieli i pozostałych pracowników spoczywa na dyrektorach danej placówki. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż w sytuacji zagrożenia, a te mogą zdarzyć się w każdym momencie, każda chwila jest na wagę złota.

Zgodnie z wymogami prawnymi Opiekun dzieci zobowiązany jest do odbycia co dwa lata szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy!!

Na kim spoczywa obowiązek prawny przeszkolenia nauczycieli oraz pozostałych pracowników danej placówki?

Dyrektor placówki jest odpowiedzialny za przeszkolenie swoich pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej podopiecznym. Jego obowiązkiem jest zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków przebywania w szkole, przedszkolu czy żłobku, a także w zajęciach które odbywają się poza nimi, gdzie organizatorem jest dana placówka.

Przełożony nie jest jednak w stanie sprawować opieki nad wszystkimi podopiecznymi jednocześnie, dlatego dużą rolę odgrywać będą osoby sprawujące opiekę nad dziećmi. To właśnie w ich obowiązku jest zapewnienie pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu służb wykwalifikowanych.

Dyrektor placówki może skierować opiekuna na kurs udzielania pierwszej pomocy, zajęcia takie są organizowane są z reguły w systemie otwartym tzn wystarczy zapis na szkolenie oraz wstawienie się w określonym przez organizatora kursu w danym miejscu i czasie.

Lepszym rozwiązaniem jest zorganizowanie zajęć z pierwszej pomocy w zarządzanej przez danego dyrektora placówce, plusy płynące z takiego rozwiązania:

  • Instruktor pierwszej pomocy może dokonać przeglądu środków opatrunkowych znajdujących się na wyposażeniu placówki;
  • Możliwa jest ocena potencjalnych zagrożeń które mogą wystąpić na terenie danej placówki zarówno dla podopiecznych bądź też opiekunów;
  • Ćwiczenia praktyczne które odbywają się w trakcie zajęć z pierwszej pomocy odbywają się w miejscu pracy – jest to niezwykle istotne gdyż pracownicy którzy ćwiczą zapoznają się ze specyfiką udzielania pierwszej pomocy w już znanym przez siebie środowisku pracy;
  • Zajęcia w takim wariancie odbywają się w zamkniętym gronie, pracownicy współpracują ze sobą co poprawia zgranie podległego zespołu;
  • Instruktor dokona analizy lokalizacji danej placówki, oceni hipotetyczny czas przyjazdu pogotowia oraz zarekomenduje sposób w jaki powinno się przygotować na przyjazd służb medycznych;
  • Godziny takiego szkolenia można dostosować do swoich własnych oczekiwać.

Jaki jest koszt organizacji szkolenia z pierwszej pomocy w przedszkolu bądź żłobku ??

Koszt kursu pierwszej pomocy jest uzależniony od liczby uczestników. Na podstawie informacji o liczbie kursantów jest dobierana ilość instruktorów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć. Należy założyć że w przypadku przedszkoli i żłobków na jednego instruktora powinno przypadać maksymalnie 5 uczestników szkolenia. Cena szkolenia jest zawsze ustalana indywidualnie.

Forma prowadzonego szkolenia pierwszej pomocy jest otwarta, tzn instruktorzy dostosowują ćwiczenia praktyczne do środowiska w którym obracają się na co dzień słuchacze (środowisko pracy, otoczenie). Kurs podstawowy pierwszej pomocy jest nastawiony na maksymalną praktykę – każdy słuchacz będzie ćwiczył na ogólnodostępnych środkach opatrunkowych, takich jakie sam może zakupić dla siebie za niewielką cenę, dokonamy też rekomendacji w co należy uzupełnić swoją domową apteczkę tak aby móc sobie poradzić w sytuacjach nagłych. Jedynym sprzętem profesjonalnym na zajęciach będą fantomy oraz pozoracja ran i obrażeń, reszta jest możliwa do zakupu w każdej aptece za niewielką opłatą 😉

Dodatkowe korzyści płynące z wyboru ICEC Group w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy

 

  • Na specjalne życzenie klienta jesteśmy w stanie wykonać infografiki z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania zasad bezpieczeństwa w danej placówce ( takie materiały zostaną zauważone przez rodziców oraz opiekunów pociech pozostawionych pod opiekę )
  • Zajęcia mogą zostać uwiecznione na zdjęciach które dalej mogą być wykorzystywane przez placówkę do celów marketingowych
  • Wspieramy placówki w zakresie tworzenia materiałów promocyjnych umieszczanych na stronach internetowych bądź Facebooku
  • Planujemy kampanie marketingowe oraz dostarczamy treści gotowe do publikacji

 

RKO – Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa, co to dokładnie oznacza?

RKO – Resuscytacja krążeniowo oddechowa RKO 30:2 zapewne już nie raz słyszałeś ten skrót, zapewne też nazwa resuscytacja krążeniowo oddechowa nie jest Ci obca, znajomość tych dwóch fraz jest związana z ciągle rosnącą popularyzacją zagadnień związanych z udzielaniem...

Udzielanie pierwszej pomocy a prawo

Udzielanie pierwszej pomocy a prawo - Prawo w kontekście udzielania pierwszej pomocy nakłada na nas obowiązek udzielania pierwszej pomocy ale nie pozostawia nas z tym obowiązkiem samych sobie, dostajemy dodatkowo ochronę w czasie udzielania pierwszej pomocy taką samą...

Pierwsza pomoc przedmedyczna – Definicja

Pierwsza pomoc przedmedyczna - Definicja Pierwsza Pomoc przedmedyczna, co to jest?? Na początku zacznijmy od odpowiedzi na to jedno bardzo ważne pytanie, czym tak w ogóle jest udzielanie pierwszej pomocy? Czy istnieje jakaś ujednolicona definicja którą można by...

Wizerunek przedszkola i żłobka a szkolenia z pierwszej pomocy

Wizerunek przedszkola i żłobka Każdy pracodawca zdaje sobie sprawę z tego jak ważne jest zbudowanie pozytywnego wizerunku swojej firmy wśród aktualnych klientów oraz potencjalnych odbiorców. Działań mających na celu poprawę wizerunku przedsiębiorstwa jest wiele...

Kto może prowadzić zajęcia z pierwszej pomocy

Kto może prowadzić zajęcia z pierwszej pomocy   Osoby mogące prowadzić zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dokładnie określa ustawa z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Cytując za ustawą: Art. 8. 2. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej...

Apteczka zgodna z normą DIN 13164

Apteczka zgodna z normą DIN 13164 Apteczka zgodna z normą DIN 13164 pierwszej pomocy spełniające wymagania Unii Europejskiej. Skład apteczek w myśl tej normy obejmuje wysokiej jakości produkty służące do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prawidłowe...

Apteczka w formie breloczka

Apteczka w formie breloczka Rozmiar apteczki: 125 x 100 x 10 mm pozwala na to aby mieć ją w każdej sytuacji w której się znajdujemy. Los niestety bywa zaskakujący więc nigdy nie wiemy kiedy taka mini apteczka w formie breloczka może się nam przydać aby podjąć...

Pracownik wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w firmie

Pracownik wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w firmie Obowiązek wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy jest znany każdemu kto kiedykolwiek miał do czynienia z instrukcjami znajdującymi się w zakładach pracy. Jednakże w jakiej formie taka wiedza...