Szkolenie z pierwszej pomocy w wariancie 2 (110zł) obejmuje:

 1. Uczestnictwo w kursie pierwszej pomocy zgodnie z poniżej umieszczonym programem (czas trwania zajęć minimum 6 godzin),
 2. Nieograniczony dostęp do materiałów opatrunkowych podczas ćwiczeń,
 3. Broszurę informacyjną dotyczącą postępowania w najczęstszych stanach zagrożenia życia i zdrowia, wiedza w pigułce,
 4. Dostęp do serwisu kawowego – Kawa naturalna, Kawa rozpuszczalna, Herbata różne rodzaje, ciastka 🙂
 5. Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy,
 6. Kartę ICE
 7. Możliwość otrzymania kuponu rabatowego na kolejne szkolenie z pierwszej pomocy organizowane przez ICEC Group w formie otwartej (-20%).
 8. Mini apteczkę w formie breloczka (zawartość to rękawiczki nitrylowe, maseczka do resuscytacji, gaziki do odkażania,

Apteczka saszetka

Forma prowadzonego szkolenia pierwszej pomocy jest otwarta, tzn instruktorzy dostosowują ćwiczenia praktyczne do środowiska w którym obracają się na co dzień słuchacze (środowisko pracy, otoczenie). Kurs podstawowy pierwszej pomocy jest nastawiony na maksymalną praktykę – każdy słuchacz będzie ćwiczył na ogólnodostępnych środkach opatrunkowych, takich jakie sam może zakupić dla siebie za niewielką cenę, dokonamy też rekomendacji w co należy uzupełnić swoją domową apteczkę tak aby móc sobie poradzić w sytuacjach nagłych. Jedynym sprzętem profesjonalnym na zajęciach będą fantomy oraz pozoracja ran i obrażeń, reszta jest możliwa do zakupu w każdej aptece za niewielką opłatą 😉


Program Kursu Pierwszej Pomocy

BLS, Basic Life Support – Podstawy pierwszej pomocy

 • Wymogi prawne z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona prawna udzielającego pierwszej pomocy
 • Mechanizm zdarzenia i zasady zachowania własnego bezpieczeństwa
 • Rozpoznawanie zagrożeń, obserwacja miejsca zdarzenia
 • Ewakuacja osoby poszkodowanej
 • Schemat podejścia do poszkodowanego
 • Wstępna ocena stanu poszkodowanego – rozpoznawanie utraty przytomności
 • Zapewnienie sobie pomocy na miejscu zdarzenia
 • Udrożnienie dróg oddechowych
 • Ocena oddechu – ocena krążenia
 • Wzywanie służb ratowniczych na miejsce zdarzenia
 • Układanie w pozycji bocznej bezpiecznej
 • Obracanie poszkodowanego z brzucha na plecy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci
 • Wsparcie psychiczne poszkodowanego
 • Pierwsza pomoc przy zadławieniach u osób dorosłych i dzieci

AED – Automatyczny defibrylator zewnętrzny

 • Zasada działania AED
 • Umiejscowienie i popularyzacja użytkowania AED
 • Resuscytacja z AED u dorosłych i dzieci

Urazy i stany nagłe

 • Omówienie podstawowych środków opatrunkowych
 • Rodzaje ran i krwotoków – zasady postępowania
 • Opatrywanie i stabilizacja złamań kończyn
 • Stabilizacja kręgosłupa
 • Usuwanie kleszczy
 • Szybka ocena urazowa
 • Wywiad ratowniczy SAMPLE
 • Omdlenie
 • Napad drgawek
 • Choroby wieńcowe
 • Udar mózgu
 • Cukrzyca – hipoglikemia i hiperglikemia
 • Napad duszności

Wypadek komunikacyjny

 • Bezpieczeństwo na drodze
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Bezpieczeństwo własne na drodze
 • Wzywanie służb ratunkowych
 • Ewakuacja poszkodowanych
 • Współpraca ze służbami