Kto może prowadzić zajęcia z pierwszej pomocy

 

Osoby mogące prowadzić zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dokładnie określa ustawa z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Cytując za ustawą:

Art. 8.

2. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:1) lekarzy systemu,2) pielęgniarek systemu,3) ratowników medycznych (…)oraz…4. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie.5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tryb ich nabywania oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy, mając na celu zapewnienie właściwej ich realizacji.Rozporządzenie do którego odnosi się ustawa w art. 8 punkt 5:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132). Możliwość nauczania pierwszej pomocy została nadana odpowiednio przeszkolonym nauczycielom ze względu na nowy przedmiot ‘ Edukacja Dla Bezpieczeństwa’ zawierający elementy pierwszej pomocy.

Nikt poza tą grupą osób nie otrzymał według ustawy uprawnień do nauczania pierwszej pomocy. A także nie ma ustawy, która nadawała by uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy innym osobom. W związku z powyższym ważne według prawa jest tylko szkolenie z pierwszej pomocy przeprowadzone przez lekarza, pielęgniarkę, ratownika systemu lub odpowiednio do tego przeszkolony nauczyciel.

Ale czy na pewno ?

Z drugiej strony, jeżeli mamy do czynienia z doświadczonym strażakiem PSP bądź OSP legitymującym się ważnym kursem z zakresu Kwalifikowanej pierwszej pomocy można przyjąć iż, posiada on stosowne doświadczenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  Aby móc prowadzić szkolenia z zakresu pierwszej pomocy nie trzeba legitymować się jakimiś specjalnymi certyfikatami, a jedynie należy posiadać do tego odpowiednią wiedzę. Wszystko jest w dużej mierze uzależnione od predyspozycji danego instruktora oraz oczekiwań stawianych przez zlecającego szkolenie.

RKO – Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa, co to dokładnie oznacza?

RKO – Resuscytacja krążeniowo oddechowa RKO 30:2 zapewne już nie raz słyszałeś ten skrót, zapewne też nazwa resuscytacja krążeniowo oddechowa nie jest Ci obca, znajomość tych dwóch fraz jest związana z ciągle rosnącą popularyzacją zagadnień związanych z udzielaniem...

Udzielanie pierwszej pomocy a prawo

Udzielanie pierwszej pomocy a prawo - Prawo w kontekście udzielania pierwszej pomocy nakłada na nas obowiązek udzielania pierwszej pomocy ale nie pozostawia nas z tym obowiązkiem samych sobie, dostajemy dodatkowo ochronę w czasie udzielania pierwszej pomocy taką samą...

Pierwsza pomoc przedmedyczna – Definicja

Pierwsza pomoc przedmedyczna - Definicja Pierwsza Pomoc przedmedyczna, co to jest?? Na początku zacznijmy od odpowiedzi na to jedno bardzo ważne pytanie, czym tak w ogóle jest udzielanie pierwszej pomocy? Czy istnieje jakaś ujednolicona definicja którą można by...

Wizerunek przedszkola i żłobka a szkolenia z pierwszej pomocy

Wizerunek przedszkola i żłobka Każdy pracodawca zdaje sobie sprawę z tego jak ważne jest zbudowanie pozytywnego wizerunku swojej firmy wśród aktualnych klientów oraz potencjalnych odbiorców. Działań mających na celu poprawę wizerunku przedsiębiorstwa jest wiele...

Szkolenie z pierwszej pomocy dla opiekunów przedszkoli i żłobków

Szkolenie z pierwszej pomocy dla opiekunów w przedszkolach i żłobkach Jeszcze kilka lat temu małą uwagę zwracaliśmy na fakt posiadania podstawowych – a często niezbędnych – umiejętności pozwalających na uratowanie ludzkiego życia. Obecnie obowiązek organizacji szkoleń...

Apteczka zgodna z normą DIN 13164

Apteczka zgodna z normą DIN 13164 Apteczka zgodna z normą DIN 13164 pierwszej pomocy spełniające wymagania Unii Europejskiej. Skład apteczek w myśl tej normy obejmuje wysokiej jakości produkty służące do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prawidłowe...

Apteczka w formie breloczka

Apteczka w formie breloczka Rozmiar apteczki: 125 x 100 x 10 mm pozwala na to aby mieć ją w każdej sytuacji w której się znajdujemy. Los niestety bywa zaskakujący więc nigdy nie wiemy kiedy taka mini apteczka w formie breloczka może się nam przydać aby podjąć...

Pracownik wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w firmie

Pracownik wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w firmie Obowiązek wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy jest znany każdemu kto kiedykolwiek miał do czynienia z instrukcjami znajdującymi się w zakładach pracy. Jednakże w jakiej formie taka wiedza...

Kurs pierwszej pomocy dla osób indywidualnych

Kursy pierwszej pomocy dla każdego. Ciekawa teoria, bardzo duża ilość praktyki i doświadczeni instruktorzy. Sprawdź najbliższe terminy szkoleń otwartych w Warszawie.

Dla kogo
Kurs pierwszej pomocy w swoim założeniu jest skierowany do każdej chętnej osoby która wyrazi chęć odbycia przeszkolenia. Szkolenia z pierwszej pomocy realizowane przez ICEC Group w formie otwartej są skierowane dla osób powyżej 16 roku życia, nie stawiamy ograniczeń!
Cena
Cena podstawowego kursu pierwszej pomocy wynosi 110zł. W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji ceny.
czas trwania
Szkolenie z pierwszej pomocy na poziomie podstawowym trwa minimum 5 godzin zegarowych. Jedną z naszych zasad jest to że informujemy ile czasu trwa minimalnie szkolenie, a to ile potrwa maksymalnie jest uzależnione od kursantów i ich zaangażowania.
Jak się zapisać

kurs pierwszej pomocy dla firm i instytucji

Kursy pierwszej pomocy skierowane dla biznesu. Szkolenia praktyczne dostosowane do indywidualnych oczekiwań. Zadbaj o bezpieczeństwo na terenie swojego przedsiębiorstwa

dla kogo
Kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji publicznych są skierowane jak sama nazwa usługi brzmi do przedsiębiorców chętnych zorganizować szkolenie na terenie swojego zakładu pracy. Wspieramy służby BHP w zakresie szkoleń okresowych oraz jesteśmy w stanie podjąć się szkolenia z pierwszej pomocy w trakcie trwania imprezy firmowej.
cena
Koszt kursu udzielania pierwszej pomocy dla firm jest uzależniony od wielu czynników. Podstawowymi czynnikami determinującymi ostateczną cenę zrealizowania usługi są:
– Ilość osób odbywających przeszkolenie
– Ilość instruktorów potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia
– Lokalizacja
– Czas trwania szkolenia z pierwszej pomocy

Cena kursu pierwszej pomocy, każdorazowo jest ustalana indywidualnie.

rodzaje szkoleń
Szkolenia z pierwszej pomocy to paradoksalnie bardzo szeroka dziedzina, program szkolenia przedstawiony na tej stronie ma funkcję jedynie poglądową. Każde szkolenie jest dopasowywane do potrzeb i oczekiwań zamawiającego. Jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie specjalistyczne dla pracowników robotniczych oraz podstawową pierwszą pomocy dla pracowników biurowych.
zamówienie usługi
Aby zamówić usługę prosimy o kontakt drogą mailową bądź telefoniczną. Po dokonaniu wstępnej oceny oczekiwań z Państwa strony przygotujemy ofertę przeprowadzenia szkolenia z pierwszej pomocy dla Państwa Firmy. Wycena oraz analiza potencjalnych zagrożeń jest oczywiście darmowa. Napisz maila, zadzwoń bądź skorzystaj z formularza kontaktowego, udzielimy wszystkich istotnych informacji

kurs pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci

Kursy pierwszej pomocy dzieciom skierowane szczególnie dla nauczycieli i opiekunów grup dziecięcych. Sprawdź ofertę szkolenia dla żłobków, przedszkoli i szkół.

dla kogo
Szkolenie pierwszej pomocy skierowane w szczególności dla pracowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych oraz ośrodków opiekuńczych.
cena
Cena szkolenia z pierwszej pomocy uzależniona jest od ilości osób obecnych na szkoleniu, czasu trwania szkolenia, ilości zaangażowanych instruktorów oraz lokalizacji w której szkolenie się odbywa
czas trwania
Czas trwania szkolenia z pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci to minimum 4 godziny zegarowe.
zamówienie usługi
Aby zamówić usługę prosimy o kontakt drogą mailową bądź telefoniczną. Po dokonaniu wstępnej oceny oczekiwań z Państwa strony przygotujemy ofertę przeprowadzenia szkolenia z pierwszej pomocy. Wycena oraz analiza potencjalnych zagrożeń jest oczywiście darmowa. Napisz maila, zadzwoń bądź skorzystaj z formularza kontaktowego, udzielimy wszystkich istotnych informacji

Kurs pierwszej pomocy pediatryczny

Kursy pierwszej pomocy pediatryczny. Jesteś lub wkrótce będziesz rodzicem? Sprawdź ofertę szkolenia pediatrycznego bezpośrednio w Twoim domu dla Ciebie i Twoich bliskich.

dla kogo
Kurs pierwszej pomocy pediatrycznej jako usługa jest skierowana w szczególności dla rodziców oraz opiekunów małych dzieci. Szkolenia są organizowane bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby zamawiającej usługę szkolenia pediatrycznego z pierwszej pomocy.
cena
Koszt kursu pediatrycznego z pierwszej pomocy uzależniony jest od ilości osób obecnych na szkoleniu. Trzeba przyjąć że cena rozpoczyna się od 300zł dla dwóch osób.
czas trwania
Czas trwania szkolenia pediatrycznego z pierwszej pomocy to minimum 3 godziny zegarowe.
zamówienie usługi
Napisz maila, zadzwoń bądź skorzystaj z formularza kontaktowego, udzielimy wszystkich istotnych informacji. Po ustaleniu terminu szkolenia jeden z naszych instruktorów w godzinach wyznaczonych przez zamawiającego pojawi się pod wskazanym adresem wraz ze sprzętem szkoleniowym.

kurs pierwszej pomocy dla kierowców i osk

Kursy pierwszej pomocy z zakresu ratownictwa drogowego. Jesteś kierowcą? Dużo czasu spędzasz za kółkiem  Chcesz dowiedzieć się jak należy postępować w czasie wypadku?

dla kogo
Usługa kursu pierwszej pomocy dla kierowców skierowana jest w szczególności do kierowników Ośrodków kształcenia kierowców oraz do kierowców zawodowych. Tematyka poruszana w trakcie tych zajęć umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowego ratownictwa drogowego.
cena
Koszt kursu pierwszej pomocy dla kierowców i OSK uzależniony jest od ilości osób obecnych na szkoleniu. Trzeba przyjąć że cena rozpoczyna się od 300zł za dwugodzinne szkolenie.
czas trwania
Czas trwania to minimum 2 godziny w trakcie których przedstawione podstawy zasad zachowania się na drodze w trakcie wypadków drogowych. Rekomendujemy ze swojej strony szkolenie 6 godzinne
zamówienie usługi
Aby zamówić usługę prosimy o kontakt drogą mailową bądź telefoniczną. Po dokonaniu wstępnej oceny oczekiwań z Państwa strony przygotujemy ofertę przeprowadzenia szkolenia z pierwszej pomocy. Wycena oraz analiza potencjalnych zagrożeń jest oczywiście darmowa. Napisz maila, zadzwoń bądź skorzystaj z formularza kontaktowego, udzielimy wszystkich istotnych informacji

kurs pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży

Kursy pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży. Nauka poprzez zabawę oraz możliwość spotkania się i z Ratownikiem Medycznym, Strażakiem, Policjantem lub Żołnierzem.

dla kogo
Oferta kursu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży skierowana jest do opiekunów dzieci chcących zorganizować zajęcia dodatkowe w formie warsztatowej. W czasie trwania takich warsztatów dzieci nabywają podstawowe umiejętności z zakresu reagowania na zagrożenia dla życia i zdrowia oraz budują pozytywne cechy społeczne w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa.
cena
Koszt zorganizowania szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży rozpoczyna się od 200zł
czas trwania
Czas trwania warsztatów z pierwszej pomocy uzależniony jest w szczególności od wieku dzieci oraz liczebności grup. Każde szkolenie w tym wypadku musi być ocenione indywidualnie.
zamówienie usługi
Aby zamówić usługę prosimy o kontakt drogą mailową bądź telefoniczną. Po dokonaniu wstępnej oceny oczekiwań z Państwa strony przygotujemy ofertę przeprowadzenia szkolenia z pierwszej pomocy. Wycena oraz analiza potencjalnych zagrożeń jest oczywiście darmowa. Napisz maila, zadzwoń bądź skorzystaj z formularza kontaktowego, udzielimy wszystkich istotnych informacji
Gru
15
sob
Szkolenie Pierwszej Pomocy Warszawa – Podstawowa 110zł
Gru 15@10:00 – 16:00
Szkolenie Pierwszej Pomocy Warszawa - Podstawowa 110zł @ Warszawa | mazowieckie | Polska

Kurs pierwszej pomocy Warszawa – w dniu 15.12.2018r w godzinach 10.00-16.00

 

Zajęcia odbędą się w sali szkoleniowej (nr 19 – parter) zlokalizowanej w Liceum Ogólnokształcącym im. Staszica przy ulicy Nowowiejska 37A, 02-010 Warszawa, Polska.Zarezerwuj miejsce!

Jak zapisać się na kurs?

1. Wybierz wariant kursu pierwszej pomocy.
2. Wypełnij formularz znajdujący się poniżej.

3. Na podany adres mailowy otrzymasz informację dotyczącą formy płatności.

[contact-form-7 id=”51477″ title=”Rezerwacja miejsc na kursie pierwszej pomocy w Lipcu 2018″]


Szanowni Państwo,

Tylko kilka kroków dzieli was od zapisu na Kurs Pierwszej Pomocy Warszawa. Pokrótce pozwolimy sobie opisać naszą ofertę.

Dla kogo? – dla wszystkich, serdecznie zapraszamy całe rodziny, grupy znajomych, współpracowników. Każdą osobą przy której chciałbyś się czuć bezpiecznie oraz chciałbyś aby ona czuła ten sam stan do Twojej osoby

Kto prowadzi? – Szkolenia z pierwszej pomocy w ICEC są prowadzone przez Ratowników Medycznych posiadających doświadczenia w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego oraz w Straży Pożarnej. Każdy z naszych instruktorów jest zobowiązany posiadać ze sobą w trakcie zajęć dyplom potwierdzający jego kwalifikacje zawodowe ( z możliwością wglądu )

Czas szkolenia? – zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10.00 a trwają do 16.00 ( w sytuacji dużego zaangażowania grupy możliwość wydłużenia czasu zajęć – ale w tym wypadku zostawiamy wolną rękę instruktorowi ;))

Co zabrać ze sobą na zajęcia? – pozytywne nastawienie 🙂 oraz zalecamy luźne, wygodne ubrania. – długopis, materiały piśmiennicze.

Co po szkoleniu? – po szkoleniu otrzymasz od nas w zależności od wybranego pakietu:

  • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie pierwszej pomocy,
  • Mini apteczkę do udzielania pierwszej pomocy w formie breloczka,
  • Broszurę informacyjną w której krok po kroku będzie opisana procedura udzielania pierwszej pomocy,
  • Kartę ICE ( In Case Of Emergency – w nagłym wypadku ) na której będzie można umieścić adnotacje istotne dla służb ratunkowych dotyczące naszego bieżącego stanu zdrowia oraz listę osób które mają być poinformowane o zaistniałym zdarzeniu.
  • Kupon rabatowy na kolejne zajęcia z pierwszej pomocy do zrealizowania w przeciągu trzech miesięcy od momentu wydania, z kuponem rabatowym można po raz kolejny zapisać się na szkolenie z pierwszej pomocy bądź podarować komuś kto wyraziłby zainteresowanie takimi zajęciami.

W razie pytań odnośnie – kurs z pierwszej pomocy Warszawa – prosimy o niezwłoczny kontakt:
tel: 696 182 017
email: kontakt@icec.pl
Zapraszamy serdecznie, Grupa ICEC