Kto może prowadzić zajęcia z pierwszej pomocy

 

Osoby mogące prowadzić zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dokładnie określa ustawa z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Cytując za ustawą:

Art. 8.

2. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:1) lekarzy systemu,2) pielęgniarek systemu,3) ratowników medycznych (…)oraz…4. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie.5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tryb ich nabywania oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy, mając na celu zapewnienie właściwej ich realizacji.Rozporządzenie do którego odnosi się ustawa w art. 8 punkt 5:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132). Możliwość nauczania pierwszej pomocy została nadana odpowiednio przeszkolonym nauczycielom ze względu na nowy przedmiot ‘ Edukacja Dla Bezpieczeństwa’ zawierający elementy pierwszej pomocy.

Nikt poza tą grupą osób nie otrzymał według ustawy uprawnień do nauczania pierwszej pomocy. A także nie ma ustawy, która nadawała by uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy innym osobom. W związku z powyższym ważne według prawa jest tylko szkolenie z pierwszej pomocy przeprowadzone przez lekarza, pielęgniarkę, ratownika systemu lub odpowiednio do tego przeszkolony nauczyciel.

Ale czy na pewno ?

Z drugiej strony, jeżeli mamy do czynienia z doświadczonym strażakiem PSP bądź OSP legitymującym się ważnym kursem z zakresu Kwalifikowanej pierwszej pomocy można przyjąć iż, posiada on stosowne doświadczenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  Aby móc prowadzić szkolenia z zakresu pierwszej pomocy nie trzeba legitymować się jakimiś specjalnymi certyfikatami, a jedynie należy posiadać do tego odpowiednią wiedzę. Wszystko jest w dużej mierze uzależnione od predyspozycji danego instruktora oraz oczekiwań stawianych przez zlecającego szkolenie.

Kurs pierwszej pomocy dla osób indywidualnych

Kursy pierwszej pomocy dla każdego. Ciekawa teoria, bardzo duża ilość praktyki i doświadczeni instruktorzy. Sprawdź najbliższe terminy szkoleń otwartych w Warszawie.

Dla kogo

Kurs pierwszej pomocy w swoim założeniu jest skierowany do każdej chętnej osoby która wyrazi chęć odbycia przeszkolenia. Szkolenia z pierwszej pomocy realizowane przez ICEC Group w formie otwartej są skierowane dla osób powyżej 16 roku życia, nie stawiamy ograniczeń!

Cena

Cena podstawowego kursu pierwszej pomocy wynosi 110zł. W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji ceny.

czas trwania

Szkolenie z pierwszej pomocy na poziomie podstawowym trwa minimum 5 godzin zegarowych. Jedną z naszych zasad jest to że informujemy ile czasu trwa minimalnie szkolenie, a to ile potrwa maksymalnie jest uzależnione od kursantów i ich zaangażowania.

Jak się zapisać

kurs pierwszej pomocy dla firm i instytucji

Kursy pierwszej pomocy skierowane dla biznesu. Szkolenia praktyczne dostosowane do indywidualnych oczekiwań. Zadbaj o bezpieczeństwo na terenie swojego przedsiębiorstwa

dla kogo

Kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji publicznych są skierowane jak sama nazwa usługi brzmi do przedsiębiorców chętnych zorganizować szkolenie na terenie swojego zakładu pracy. Wspieramy służby BHP w zakresie szkoleń okresowych oraz jesteśmy w stanie podjąć się szkolenia z pierwszej pomocy w trakcie trwania imprezy firmowej.

cena

Koszt kursu udzielania pierwszej pomocy dla firm jest uzależniony od wielu czynników. Podstawowymi czynnikami determinującymi ostateczną cenę zrealizowania usługi są:
– Ilość osób odbywających przeszkolenie
– Ilość instruktorów potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia
– Lokalizacja
– Czas trwania szkolenia z pierwszej pomocy

Cena kursu pierwszej pomocy, każdorazowo jest ustalana indywidualnie.

rodzaje szkoleń

Szkolenia z pierwszej pomocy to paradoksalnie bardzo szeroka dziedzina, program szkolenia przedstawiony na tej stronie ma funkcję jedynie poglądową. Każde szkolenie jest dopasowywane do potrzeb i oczekiwań zamawiającego. Jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie specjalistyczne dla pracowników robotniczych oraz podstawową pierwszą pomocy dla pracowników biurowych.

zamówienie usługi

Aby zamówić usługę prosimy o kontakt drogą mailową bądź telefoniczną. Po dokonaniu wstępnej oceny oczekiwań z Państwa strony przygotujemy ofertę przeprowadzenia szkolenia z pierwszej pomocy dla Państwa Firmy. Wycena oraz analiza potencjalnych zagrożeń jest oczywiście darmowa. Napisz maila, zadzwoń bądź skorzystaj z formularza kontaktowego, udzielimy wszystkich istotnych informacji

kurs pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci

Kursy pierwszej pomocy dzieciom skierowane szczególnie dla nauczycieli i opiekunów grup dziecięcych. Sprawdź ofertę szkolenia dla żłobków, przedszkoli i szkół.

dla kogo

Szkolenie pierwszej pomocy skierowane w szczególności dla pracowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych oraz ośrodków opiekuńczych.

cena

Cena szkolenia z pierwszej pomocy uzależniona jest od ilości osób obecnych na szkoleniu, czasu trwania szkolenia, ilości zaangażowanych instruktorów oraz lokalizacji w której szkolenie się odbywa

czas trwania

Czas trwania szkolenia z pierwszej pomocy dla opiekunów dzieci to minimum 4 godziny zegarowe.

zamówienie usługi

Aby zamówić usługę prosimy o kontakt drogą mailową bądź telefoniczną. Po dokonaniu wstępnej oceny oczekiwań z Państwa strony przygotujemy ofertę przeprowadzenia szkolenia z pierwszej pomocy. Wycena oraz analiza potencjalnych zagrożeń jest oczywiście darmowa. Napisz maila, zadzwoń bądź skorzystaj z formularza kontaktowego, udzielimy wszystkich istotnych informacji

Kurs pierwszej pomocy pediatryczny

Kursy pierwszej pomocy pediatryczny. Jesteś lub wkrótce będziesz rodzicem? Sprawdź ofertę szkolenia pediatrycznego bezpośrednio w Twoim domu dla Ciebie i Twoich bliskich.

dla kogo

Kurs pierwszej pomocy pediatrycznej jako usługa jest skierowana w szczególności dla rodziców oraz opiekunów małych dzieci. Szkolenia są organizowane bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby zamawiającej usługę szkolenia pediatrycznego z pierwszej pomocy.

cena

Koszt kursu pediatrycznego z pierwszej pomocy uzależniony jest od ilości osób obecnych na szkoleniu. Trzeba przyjąć że cena rozpoczyna się od 300zł dla dwóch osób.

czas trwania

Czas trwania szkolenia pediatrycznego z pierwszej pomocy to minimum 3 godziny zegarowe.

zamówienie usługi

Napisz maila, zadzwoń bądź skorzystaj z formularza kontaktowego, udzielimy wszystkich istotnych informacji. Po ustaleniu terminu szkolenia jeden z naszych instruktorów w godzinach wyznaczonych przez zamawiającego pojawi się pod wskazanym adresem wraz ze sprzętem szkoleniowym.

kurs pierwszej pomocy dla kierowców i osk

Kursy pierwszej pomocy z zakresu ratownictwa drogowego. Jesteś kierowcą? Dużo czasu spędzasz za kółkiem  Chcesz dowiedzieć się jak należy postępować w czasie wypadku?

dla kogo

Usługa kursu pierwszej pomocy dla kierowców skierowana jest w szczególności do kierowników Ośrodków kształcenia kierowców oraz do kierowców zawodowych. Tematyka poruszana w trakcie tych zajęć umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowego ratownictwa drogowego.

cena

Koszt kursu pierwszej pomocy dla kierowców i OSK uzależniony jest od ilości osób obecnych na szkoleniu. Trzeba przyjąć że cena rozpoczyna się od 300zł za dwugodzinne szkolenie.

czas trwania

Czas trwania to minimum 2 godziny w trakcie których przedstawione podstawy zasad zachowania się na drodze w trakcie wypadków drogowych. Rekomendujemy ze swojej strony szkolenie 6 godzinne

zamówienie usługi

Aby zamówić usługę prosimy o kontakt drogą mailową bądź telefoniczną. Po dokonaniu wstępnej oceny oczekiwań z Państwa strony przygotujemy ofertę przeprowadzenia szkolenia z pierwszej pomocy. Wycena oraz analiza potencjalnych zagrożeń jest oczywiście darmowa. Napisz maila, zadzwoń bądź skorzystaj z formularza kontaktowego, udzielimy wszystkich istotnych informacji

kurs pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży

Kursy pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży. Nauka poprzez zabawę oraz możliwość spotkania się i z Ratownikiem Medycznym, Strażakiem, Policjantem lub Żołnierzem.

dla kogo

Oferta kursu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży skierowana jest do opiekunów dzieci chcących zorganizować zajęcia dodatkowe w formie warsztatowej. W czasie trwania takich warsztatów dzieci nabywają podstawowe umiejętności z zakresu reagowania na zagrożenia dla życia i zdrowia oraz budują pozytywne cechy społeczne w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa.

cena

Koszt zorganizowania szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży rozpoczyna się od 200zł

czas trwania

Czas trwania warsztatów z pierwszej pomocy uzależniony jest w szczególności od wieku dzieci oraz liczebności grup. Każde szkolenie w tym wypadku musi być ocenione indywidualnie.

zamówienie usługi

Aby zamówić usługę prosimy o kontakt drogą mailową bądź telefoniczną. Po dokonaniu wstępnej oceny oczekiwań z Państwa strony przygotujemy ofertę przeprowadzenia szkolenia z pierwszej pomocy. Wycena oraz analiza potencjalnych zagrożeń jest oczywiście darmowa. Napisz maila, zadzwoń bądź skorzystaj z formularza kontaktowego, udzielimy wszystkich istotnych informacji

Program szkolenia podstawowego
BLS, Basic Life Support – Podstawy pierwszej pomocy

 • Wymogi prawne z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona prawna udzielającego pierwszej pomocy
 • Mechanizm zdarzenia i zasady zachowania własnego bezpieczeństwa
 • Rozpoznawanie zagrożeń, obserwacja miejsca zdarzenia
 • Ewakuacja osoby poszkodowanej
 • Schemat podejścia do poszkodowanego
 • Wstępna ocena stanu poszkodowanego – rozpoznawanie utraty przytomności
 • Zapewnienie sobie pomocy na miejscu zdarzenia
 • Udrożnienie dróg oddechowych
 • Ocena oddechu – ocena krążenia
 • Wzywanie służb ratowniczych na miejsce zdarzenia
 • Układanie w pozycji bocznej bezpiecznej
 • Obracanie poszkodowanego z brzucha na plecy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci
 • Wsparcie psychiczne poszkodowanego
 • Pierwsza pomoc przy zadławieniach u osób dorosłych i dzieci

AED – Automatyczny defibrylator zewnętrzny

 • Zasada działania AED
 • Umiejscowienie i popularyzacja użytkowania AED
 • Resuscytacja z AED u dorosłych i dzieci

Urazy i stany nagłe

 • Omówienie podstawowych środków opatrunkowych
 • Rodzaje ran i krwotoków – zasady postępowania
 • Opatrywanie i stabilizacja złamań kończyn
 • Stabilizacja kręgosłupa
 • Usuwanie kleszczy
 • Szybka ocena urazowa
 • Wywiad ratowniczy SAMPLE
 • Omdlenie
 • Napad drgawek
 • Choroby wieńcowe
 • Udar mózgu
 • Cukrzyca – hipoglikemia i hiperglikemia
 • Napad duszności

Wypadek komunikacyjny

 • Bezpieczeństwo na drodze
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Bezpieczeństwo własne na drodze
 • Wzywanie służb ratunkowych
 • Ewakuacja poszkodowanych
 • Współpraca ze służbami
W ramach kursu otrzymasz od nas
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie pierwszej pomocy,
 • Mini apteczkę do udzielania pierwszej pomocy w formie breloczka,
 • Prezentację multimedialną,
 • Broszurę informacyjną w której krok po kroku będzie opisana procedura udzielania pierwszej pomocy,
 • Kartę ICE ( In Case Of Emergency – w nagłym wypadku ) na której będzie można umieścić adnotacje istotne dla służb ratunkowych dotyczące naszego bieżącego stanu zdrowia oraz listę osób które mają być poinformowane o zaistniałym zdarzeniu.
 • Kupon rabatowy na kolejne zajęcia z pierwszej pomocy do zrealizowania w przeciągu trzech miesięcy od momentu wydania, z kuponem rabatowym można po raz kolejny zapisać się na szkolenie z pierwszej pomocy bądź podarować komuś kto wyraziłby zainteresowanie takimi zajęciami.
Dlaczego warto szkolić się z pierwszej pomocy
Piękny słoneczny dzień wraz ze swoją rodziną spacerujesz po parku, jedyne co słychać to radosne okrzyki bawiących się dzieci oraz odgłosy natury. Nagle sielski klimat zostaje przerwany przez paniczny krzyk małego dziecka, odwracasz głowę i widzisz zapłakaną małą dziewczynkę która próbuje obudzić swojego dziadka z którym niedawno wyszła na spacer. Ludzie zaczynają się zbiegać oraz starają się obudzić niereagującą osobę. Nikt nie udrażnia dróg oddechowych i nie ocenia czy poszkodowany oddycha, po około minucie jeden z przechodniów wyciąga telefon i dzwoni po pomoc medyczną, jednakże nie potrafi dokładnie określić miejsca w którym się znajduje. Pełne zakłopotanie, 10 dorosłych osób dookoła poszkodowanego zaczyna go wspierać w określeniu lokalizacji – udało się pogotowie już jedzie, dyspozytor prowadzi instrukcje jak można pomóc poszkodowanemu. Osoba z telefonem przełącza się na tryb głośnomówiący i zgodnie z poleceniem dyspozytora odchyla głowę do tyłu w celu udrożnienia dróg oddechowych i stara się ocenić oddech przez 10 sekund. Liczy na głos 5,6,7,8 – zauważył ruch ust – Świetnie ! Oddycha! Informacja przekazana do dyspozytora, Ratownik po drugiej stronie słuchawki trzykrotnie upewnia się czy poszkodowany oddycha. Osoba z telefonem potwierdza. Minęła trzecia minuta. Dyspozytor prosi o wyznaczenie jednej osoby aby udała się do pobliskiej stacji metra w celu przyniesienia AED – zakłopotanie pojawiło się na twarzy rozmówcy, co to jest AED? No ale dobrze dyspozytor wydał takie polecenie to jeden z gapiów udaje się po wspomniane urządzenie. Minęła 4 minuta od momentu gdy usłyszałeś paniczny płacz wnuczki poszkodowanego – miasto zakorkowane karetka ma problem z dojazdem, podchodzisz bliżej słyszysz jak dyspozytor instruuje przez telefon jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Poszkodowany leży we wspomnianej pozycji, dyspozytor po raz kolejny pyta czy poszkodowany oddycha widzisz narastającą złość na twarzach gapiów – no co ten Ratownik? Przecież wszyscy widzieliśmy że dziadek oddycha. Wzywający pogotowie pochyla się po raz kolejny i patrzy czy poruszają się usta poszkodowanego, głośno liczy 4,5,6 jest poruszyły się – potwierdza dyspozytorowi. Dyspozytor informuje że karetka ma problem z dojazdem ze względu na korek i będzie na miejscu za około 8 minut, pyta gdzie jest osoba która udała się po AED, rozglądasz się i widzisz że już wraca – niesie w ręku czerwoną skrzynkę, zastanawiasz się po co to jest. Gapie zaczynają narzekać na czas przyjazdu pogotowia i dyskutują nad sensownością użycia AED, po co? Przecież oddycha! Widzieliśmy, też się nad tym zastanawiasz. Minęła 8 minuta.
Nagle podbiega jeden z biegaczy, podchodzi i informuje że jest Żołnierzem, pyta co się stało, po usłyszeniu odpowiedzi wyjmuje z breloczka rękawiczki, zakłada je i odwraca poszkodowanego na plecy, odchyla głowę dziadka do tyłu i zbliża swój lewy policzek do ust poszkodowanego i patrzy na klatkę piersiową. Obserwujesz całe zajście już trochę zdenerwowany, Żołnierz liczy 6,7,8 – widzisz ruch ust dziadka, myślisz sobie ok, oddycha jest w porządku, zaraz będzie karetka, widzisz jedna z Pań uspokaja wnuczkę że Dziadzio tylko poszedł spać. Żołnierz cicho syknął pod nosem „kur…..” i szybkim ruchem rozpina koszulę poszkodowanego, układa swoje splecione ręce na klatce piersiowej dziadka i zaczyna mocno ją uciskać. Pyta się o AED, jest na miejscu, wyznacza Ciebie abyś zmienił go przy uciskaniu klatki piersiowej, podchodzisz, klękasz i kładziesz splecione ręce na klatce, zaczynasz cisnąć a w tym czasie słyszysz już polecenia wydawane przez czerwoną skrzynkę ze stacji metra. Żołnierz przykleja pierwszą elektrodę i mówi do Ciebie głośno „głębiej uciskaj i szybciej” przykleja drugą elektrodę i wpina wtyczkę w urządzenie z metra. Wtedy słyszysz polecenie „nie dotykaj pacjenta, trwa analiza” zabierasz ręce i się odsuwasz. „Defibrylacja nie zalecana, rozpocznij resuscytację” usłyszałeś z urządzenia. Minęła 9 minuta. Wnuczka panikuje i krzyczy, nie wie co się dzieje, gapie zaczynają się denerwować, słychać sygnał karetki. Patrzysz na twarz poszkodowanego i nawet nie zauważyłeś że coś znajduje się w ustach poszkodowanego, słyszysz 27,28,29,30 – Żołnierz pochyla się nad poszkodowanym i wdmuchuje powietrze w jego usta, raz, dwa, od razu wraca do uciskania klatki. Pyta się czy ktoś może mu pomóc w oddechach i uciskaniu klatki, podchodzisz ponownie klękasz z drugiej strony widzisz że naprawdę dużo siły musi wkładać w to uciskanie. Słyszysz, zwraca się do Ciebie że po najbliższych oddechach zmienisz go w uciskaniu klatki – zgadzasz się. Słyszysz, 27,28,29,30 i znowu dwa oddechy ratownicze. Zaczynasz uciskać klatkę – zwraca Ci uwagę ponownie, głębiej i szybciej – coś klika w AED i słyszysz cykliczny dźwięk, mówi Ci że masz uciskać zgodnie z tym dźwiękiem. 25,26,27,28,29,30 dwa oddechy ratownicze, Żołnierz zaczyna uciskać klatkę piersiową. Nagle słychać AED „Nie dotykaj pacjenta, trwa analiza” odsuwasz się i kątem oka widzisz już w oddali ratowników – minęła 11 minuta. „Defibrylacja nie zalecana – rozpocznij resuscytację” Myślisz sobie, świetnie ratownicy są na miejscu i przejmą akcję ratowniczą, wstajesz i machasz. Za sobą słyszysz ciche liczenie, odwracasz się i widzisz że Żołnierz dalej uciska klatkę piersiową – po co przecież już są tutaj ratownicy a on nie przerywa. Ratownicy dobiegają na miejsce, jeden z ratowników zaczyna uciskać klatkę piersiową dziadka. Patrzysz na zegarek, 15 minut od momentu jak usłyszałeś płacz dziecka – najdłuższe 15 minut w Twoim życiu. Stoisz i obserwujesz walkę Ratowników Medycznych o życie poszkodowanego, wnuczka stoi i obserwuje całe zdarzenie, teraz już jest spokojna ale widzisz lęk na jej twarzy. Mija 20 minut działań ratowników – Podjęta decyzja – przerywamy, nie żyje.
ALE JAK TO ! Przecież oddychał, mówisz na głos z oburzeniem i wtem słyszysz że jednak nie oddychał, i powinno się patrzeć na klatkę piersiową w czasie oceny oddechu a nie usta, a ten ruch ustami które dziadek wykonał był spowodowany spięciem mięśni ust (zdarza się często przy zatrzymaniu krążenia). Lekarz prosi Ciebie na bok, pyta o cały opis zdarzenia, opowiadasz wszystko…

Odpowiada – gdybyście zaczęli robić to co ten żołnierz od razu po tym jak usłyszeliście płacz dziewczynki to prawdopodobieństwo przeżycia poszkodowanego było by znacznie większe, zbrakło czasu… Niestety.

Życie pisze różne scenariusze, dobrze jest być przygotowanym nawet na te skrajne sytuacje i wiedzieć jak należy w ich czasie zareagować. I najważniejsze – zapamiętać że od Zatrzymania Krążenia do niedotlenienia mózgu mamy tylko 4 minuty i jeżeli w tym czasie nie rozpoczniemy resuscytacji krążeniowo oddechowej szanse na przeżycie poszkodowanego spadają dramatycznie każdą chwilą.

Sie
26
nie
Kurs Pierwszej Pomocy Warszawa – Podstawowy 110zł
Sie 26@10:00 – 16:00
Kurs Pierwszej Pomocy Warszawa - Podstawowy 110zł @ Warszawa | mazowieckie | Polska

Kurs pierwszej pomocy Warszawa – w dniu 26.08.2018r w godzinach 10.00-16.00

 

Zajęcia odbędą się w sali szkoleniowej (nr 19 – parter) zlokalizowanej w Liceum Ogólnokształcącym im. Staszica przy ulicy Nowowiejska 37A, 02-010 Warszawa, Polska.Zarezerwuj miejsce!

Jak zapisać się na kurs?

1. Wybierz wariant kursu pierwszej pomocy.
2. Wypełnij formularz znajdujący się poniżej.

3. Na podany adres mailowy otrzymasz informację dotyczącą formy płatności.


Kurs podstawowy pierwszej pomocy 26.08.2018r


Szanowni Państwo,

Tylko kilka kroków dzieli was od zapisu na Kurs Pierwszej Pomocy Warszawa. Pokrótce pozwolimy sobie opisać naszą ofertę.

Dla kogo? – dla wszystkich, serdecznie zapraszamy całe rodziny, grupy znajomych, współpracowników. Każdą osobą przy której chciałbyś się czuć bezpiecznie oraz chciałbyś aby ona czuła ten sam stan do Twojej osoby

Kto prowadzi? – Szkolenia z pierwszej pomocy w ICEC są prowadzone przez Ratowników Medycznych posiadających doświadczenia w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego oraz w Straży Pożarnej. Każdy z naszych instruktorów jest zobowiązany posiadać ze sobą w trakcie zajęć dyplom potwierdzający jego kwalifikacje zawodowe ( z możliwością wglądu )

Czas szkolenia? – zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10.00 a trwają do 16.00 ( w sytuacji dużego zaangażowania grupy możliwość wydłużenia czasu zajęć – ale w tym wypadku zostawiamy wolną rękę instruktorowi ;))

Co zabrać ze sobą na zajęcia? – pozytywne nastawienie 🙂 oraz zalecamy luźne, wygodne ubrania. – długopis, materiały piśmiennicze.

Co po szkoleniu? – po szkoleniu otrzymasz od nas w zależności od wybranego pakietu:

 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie pierwszej pomocy,
 • Mini apteczkę do udzielania pierwszej pomocy w formie breloczka,
 • Broszurę informacyjną w której krok po kroku będzie opisana procedura udzielania pierwszej pomocy,
 • Kartę ICE ( In Case Of Emergency – w nagłym wypadku ) na której będzie można umieścić adnotacje istotne dla służb ratunkowych dotyczące naszego bieżącego stanu zdrowia oraz listę osób które mają być poinformowane o zaistniałym zdarzeniu.
 • Apteczkę zgodna z normą DIN 13164
 • Kupon rabatowy na kolejne zajęcia z pierwszej pomocy do zrealizowania w przeciągu trzech miesięcy od momentu wydania, z kuponem rabatowym można po raz kolejny zapisać się na szkolenie z pierwszej pomocy bądź podarować komuś kto wyraziłby zainteresowanie takimi zajęciami.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z programem kursu pierwszej pomocy Warszawa:

BLS, Basic Life Support – Podstawy pierwszej pomocy

 • Wymogi prawne z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona prawna udzielającego pierwszej pomocy
 • Mechanizm zdarzenia i zasady zachowania własnego bezpieczeństwa
 • Rozpoznawanie zagrożeń, obserwacja miejsca zdarzenia
 • Ewakuacja osoby poszkodowanej
 • Schemat podejścia do poszkodowanego
 • Wstępna ocena stanu poszkodowanego – rozpoznawanie utraty przytomności
 • Zapewnienie sobie pomocy na miejscu zdarzenia
 • Udrożnienie dróg oddechowych
 • Ocena oddechu – ocena krążenia
 • Wzywanie służb ratowniczych na miejsce zdarzenia
 • Układanie w pozycji bocznej bezpiecznej
 • Obracanie poszkodowanego z brzucha na plecy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci
 • Wsparcie psychiczne poszkodowanego
 • Pierwsza pomoc przy zadławieniach u osób dorosłych i dzieci

AED – Automatyczny defibrylator zewnętrzny

 • Zasada działania AED
 • Umiejscowienie i popularyzacja użytkowania AED
 • Resuscytacja z AED u dorosłych i dzieci

Urazy i stany nagłe

 • Omówienie podstawowych środków opatrunkowych
 • Rodzaje ran i krwotoków – zasady postępowania
 • Opatrywanie i stabilizacja złamań kończyn
 • Stabilizacja kręgosłupa
 • Usuwanie kleszczy
 • Szybka ocena urazowa
 • Wywiad ratowniczy SAMPLE
 • Omdlenie
 • Napad drgawek
 • Choroby wieńcowe
 • Udar mózgu
 • Cukrzyca – hipoglikemia i hiperglikemia
 • Napad duszności

Wypadek komunikacyjny

 • Bezpieczeństwo na drodze
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Bezpieczeństwo własne na drodze
 • Wzywanie służb ratunkowych
 • Ewakuacja poszkodowanych
 • Współpraca ze służbami

 


W razie pytań odnośnie – kurs z pierwszej pomocy Warszawa – prosimy o niezwłoczny kontakt:
tel: 696 182 017
email: kontakt@icec.pl
Zapraszamy serdecznie, Grupa ICEC